Návštěvnost:   |   Mapa stránek
aktualizováno: 28.04.2023 14:52:04

VÍTÁME VÁS - Chovatelská stanice N O V A R O

Úvod / Home

 


Desatero majitele psa

*  Vybírej svého psa pečlivě a s rozumem. Podívej se nejprve do zrcadla, pak do diáře a nakonec do peněženky. Teprve když uvážíš, co zvládneš a na co stačíš, kolik máš volného času a kolik peněz můžeš obětovat, začni přemýšlet o koupi.

*   Uvědom si, že pes je živá bytost, která potřebuje ke štěstí více než jen kus masa. Věnuj mu pozornost a péči, kterou si zaslouží, a to od prvního setkání. Tak nejsnadněji získáš jeho důvěru.

*  Pochop, že pes je jiný než člověk. Jinak vnímá, jinak cítí, jinak řeší své problémy. Dej si práci, hleď ho dobře poznat a porozumět mu.

*   Vycházej z faktu, že pes má sice vysokou přirozenou inteligenci, ale ani on učený z nebe nespadl. Ať máš pinče nebo dogu, hleď je dobře vychovat.

*   Pamatuj, že základem tvého vztahu k zvířeti musí být poctivost a spravedlnost. Pes je zrcadlem tvého charakteru – v něm se s krutou upřímností odrazí náladovost, nedůslednost, nedbalost, surovost i neschopnost sebeovládání.

*   Měj stále na paměti, že ty a tvůj pes nejste na světě sami. Musíte vycházet dobře nejen s členy rodiny, spolubydlícími, ale i se všemi ostatními, se psy i s lidmi. S nezkrotným rváčem, obtížným ňafalem nebo dravcem, který útočí na každého cizího člověka, se budeš muset brzy rozloučit.

*   Dbej zákonů a nařízení, i když je někdy považuješ za přehnané. Nejsou tu proto, aby ti ztrpčovaly život, ale proto, aby chránily před riziky a nepříjemnostmi nejen tebe i všechny ostatní. Nepokoušej se je porušovat, přijde to draho.

*  Nemysli si, že jsi ovládl veškerou dosažitelnou moudrost. Pozorně naslouchej radám a važ si zkušeností jiných. Ale pozor, každý „expert“ není důvěryhodný. Než se začneš jeho radou řídit, nahlédni ještě do knih a časopisů nebo se poraď s tím, komu oprávněně důvěřuješ.

*   Oceňuj věrnost svého psa a nikdy nezapomeň, že ty jsi středem jeho světa a tvůj dům je jeho domovem. Nikdy se bez vážného důvodu svého psa nezbavuj, a když už ho opravdu nemůžeš mít, najdi mu nový domov u spolehlivých lidí, které má rád.

*   Nikdy neopouštěj svého psa v nesnázích, v nemoci nebo v okamžiku smrti. O lidskou bytost se může postarat leckterý profesionál, pro svého psa jsi však jenom ty kotvou spásy a hlubinou bezpečnosti. Bez tebe je pro něj každá nesnáz stokrát horší.

*   A když už opravdu neexistuje jiné východisko, postarej se mu o klidný a bezbolestný odchod z tohoto světa. Je to rozhodnutí opravdu trpké, ale právě proto je v zájmu zvířete neodkládej.

 

Všechno o psech 1000+1 rada, autor Helena Kholová